Ubezpieczenie


W roku szkolnym 2022/2023 nas Ubezpieczyciel to Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group.
Poniżej można zapoznać się z warunkami ubezpieczenia:

https://drive.google.com/file/d/183Izep9H7a_Bf9Ddpjuisb2REodm3yTT/view

Dane rachunku do wpłaty składki za ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Brokerskie Biuro Ubezpieczeń Michał Kulczyński
Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr: 03 1240 6843 1111 0011 1758 7288
W tytule przelewu: polisa nr 184/1047597, imię i nazwisko ubezpieczonego
dziecka…………………… .

Skip to content