Rada Rodziców


Rada Rodziców MP30 na rok 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Małgorzata Kołodziej (grupa III)

Wiceprzewodnicząca – p. Magdalena Grześków (grupa IV)

Skarbnik i prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Rady Rodziców –
p. Dominika Wójcik (grupa III)

Członkinie Rady Rodziców – p. Joanna Olejniczak (grupa III), p. Anna Chowańska-Semegen (grupa II), p. Katarzyna Ptasińska-Suhak (gr. V), p. Ewelina Smolik (gr. I).

Składka na Radę Rodziców

120 zł jednorazowo lub w dwóch ratach. Pierwsza – 60 zł w październiku, II wpłata 60 zł – luty, u wicedyrektora lub na konto Rady Rodziców.

NUMER KONTA: 07 1090 1535 0000 0001 4689 0010 (Santander)

Skip to content