Rada Rodziców


Rada Rodziców MP30 na rok 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Małgorzata Kołodziej (grupa I)

Wiceprzewodnicząca – p. Magdalena Grześków (grupa III)

Sekretarz – p. Katarzyna Wyczałkowska (grupa IV)

Skarbnik i prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Rady Rodziców –
p. Dominika Wójcik (grupa II)

Członkinie Rady Rodziców – p. Joanna Olejniczak (grupa II) i p. Ewa Kusiak (grupa V)

Składka na Radę Rodziców

120 zł jednorazowo lub w dwóch ratach. Pierwsza – 60 zł w październiku, II wpłata 60 zł – luty 2023 u wicedyrektora lub na konto Rady Rodziców.

NUMER KONTA: 07 1090 1535 0000 0001 4689 0010 (Santander)

Skip to content