Opłaty w naszym przedszkolu


1. Ubezpieczenie

Wybrana została polisa firmy TU COMPENSA, koszt składki na rok szkolny 2023-2024 to 40zł.

Osoby chcące zawrzeć ubezpieczenie NNW SZKOLNE w placówce powinny dokonać wpłaty składki na poniższe konto:

BANK PEKAO S.A.

WŁAŚCICIEL KONTA : MICHAŁ KULCZYŃSKI BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ

NR KONTA: 44 1240 6843 1111 0011 2965 8394

TYTUŁEM PRZELEWU :UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE nr 184/001062854, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

UWAGA – opłaty za ubezpieczenie można dokonać tylko i wyłącznie na ww. konto bankowe, nie ma możliwości wpłaty gotówką w przedszkolu. Termin do którego osoby chętne muszą dokonać wpłaty to 15 października. 

2. Składka na Radę Rodziców: 120 zł jednorazowo lub w dwóch ratach. Pierwsza – 60 zł w październiku, II wpłata 60 zł – luty, u wicedyrektora lub na konto Rady Rodziców. Z funduszy RR będą finansowane m.in. Mikołajki oraz wycieczka z okazji Dnia Dziecka.
Nr konta: 07 1090 1535 0000 0001 4689 0010 (Santander)

3. Koncerty muzyczne 5 x 5 zł = 25 zł jednorazowo w grupie u nauczycielki.

4. Opłatę za przedszkole płacicie Państwo do 15. każdego miesiąca, tylko na konto przedszkola: 39 1020 5402 0000 0102 0247 2033
Dane do zapłaty: Imię i nazwisko dziecka – miesiąc oraz kwota do zapłaty podana w przedszkolu.
Prosimy o terminowość, gdyż za każdy dzień zwłoki zostają Państwu naliczane odsetki od wskazanej kwoty.

6. Na początku każdego miesiąca przynosimy do grupy 2 rolki ręczników papierowych, paczkę mokrych chusteczek i chusteczki higieniczne 100 szt.

7. Kraina Eksperymentów (grupy II, III, IV i V) – 16 zł za zajęcia, co drugi miesiąc, od września, płatne w grupie.

8. Zajęcia dodatkowe: rytmika – 35 zł miesięczne, tańce – 35 zł – wpłaty na konto po zawarciu umów z prowadzącymi zajęcia.

Skip to content