Opłaty w naszym przedszkolu


1. Ubezpieczenie w Compensa –suma ubezpieczenia 20.000zł – składka za dziecko 41,00 zł. Więcej informacji w zakładce „Ubezpieczenie”.

2. Składka na Radę Rodziców: 120 zł jednorazowo lub w dwóch ratach. Pierwsza – 60 zł w październiku, II wpłata 60 zł – luty 2023 u wicedyrektora lub na konto Rady Rodziców
Nr konta: 07 1090 1535 0000 0001 4689 0010 (Santander)

3. Koncerty muzyczne 5 x 5 zł = 25 zł jednorazowo w grupie u nauczycielki.

4. Składka grupowa 150 zł – w dwóch ratach po 75zł – w grupie u nauczycielki

5. Opłatę za przedszkole płacicie Państwo do 15. każdego miesiąca, tylko na konto przedszkola: 39 1020 5402 0000 0102 0247 2033
Dane do zapłaty: Imię i nazwisko dziecka – miesiąc oraz kwota do zapłaty podana w przedszkolu. Prosimy o terminowość, gdyż za każdy dzień zwłoki zostają Państwu naliczane odsetki od wskazanej kwoty.

6. Na początku każdego miesiąca przynosimy do grupy 2 rolki ręczników papierowych i chusteczki higieniczne 100 szt.

7. Kraina Eksperymentów (grupy II, III, IV i V) – 14 zł za zajęcia, co drugi miesiąc, od września, płatne w grupie.

8. Zajęcia dodatkowe: rytmika – 30 zł miesięczne, tańce – 27 zł – wpłaty na konto po zawarciu umów z prowadzącymi zajęcia.

Skip to content