Nabór 2024/2025


Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 91.2024 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2024 r.

Harmonogram rekrutacji: https://drive.google.com/file/d/1P1RZSaRwIq7Stvq_-bS97kHqfEOKOdK6/view?usp=sharing

Zarządzenie Prezydenta Miasta: https://drive.google.com/file/d/1t3iCQJZEiK8b86TKJaZduzSMOa0218fB/view?usp=sharing

Informator dla rodziców:

https://drive.google.com/file/d/1VhpY3-bCk92rY4zMKfJzWR5STd8GlSUp/view?usp=sharing

Strona naboru:

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Informacje związane z naborem można również śledzić na stronie UM Zielona Góra, na której dostępne są też wzory dokumentów:

https://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8896/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2024_2025/

Skip to content