Nabór


Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 184.2023 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2023 r.

https://drive.google.com/file/d/14pJPvwEx6buC0-s55aoYCicnk9P4UXCw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17I8kZE8Zg_gXfvLxdFQ1c95zd_sMrsyL/view?usp=sharing

Wnioski można składać osobiście w przedszkolu w godzinach jego pracy lub przez system internetowy dostępny na stronie:

https://www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Dokumenty składają Państwo tylko do przedszkola pierwszej preferencji.

WNIOSKI WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ LUB PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

Informacje związane z naborem można również śledzić na stronie:

http://www.zielona-gora.pl/PL/1045/8552/Nabor_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2023_2024___UWAGA__RODZICE/

DOKUMENTY DO POBRANIA:

INFORMATOR dla rodziców: https://drive.google.com/file/d/1o6bTcTwZL9d2YauM6pPDjwkKlKb07QOb/view?usp=sharing

Instrukcja przesyłania dokumentów w serwisie „NABÓR”: https://drive.google.com/file/d/1MjMhj3p6uE_X2eDf6XDOp-E9fTUSKzbl/view?usp=sharing

Wniosek naborowy: https://drive.google.com/file/d/1T-R2QUTV98t7Wr9nvGudmML_DVXNXM0G/view

Oświadczenie o wielodzietności: https://drive.google.com/file/d/1qDuYEZpahPHI0VT5LUwpNXiULF7F4tf7/view

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka: https://drive.google.com/file/d/1Fn2_foMDMZNVcU15aadaIGF-H4AsNEeN/view

Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach: https://drive.google.com/file/d/15RPJhcH0ZiSMSybAr4JJUuW08eFg3Zma/view

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo w placówkach ZE2: https://drive.google.com/file/d/1J99tFqH4uKohATaPzqNpalVQvIFzzcPc/view

Skip to content