Kadra


DYREKTOR ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2

mgr Tomasz Chmielarczyk

WICEDYREKTOR ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2
DYREKTOR MP 30 „LOKOMOTYWA”

mgr Katarzyna Walków

NAUCZYCIELKI
mgr Barbara Jendrzejczak
mgr Agata Kuchciak
mgr Katarzyna Sochacka
mgr Teresa Kożdoń
mgr Wioletta Woźniak
mgr Alicja Stach
mgr Joanna Satała
mgr Olga Dankowska-Niemiec
mgr Grażyna Kurdyban
mgr Alicja Stach
mgr Julia Budziszewska-Mroczkowska

POMOC NAUCZYCIELA
Agnieszka Struś
Anna Indyka
Agnieszka Mleczak
Bożena Znamiec
Daria Śmigielska

JĘZYK ANGIELSKI
Mgr Natalia Sołtys

RELIGIA
Mgr Małgorzata Guty

LOGOPEDA
Mgr Adrianna Głuszyk

PSYCHOLOG
Mgr Karolina Wierzykowska

PEDAGOG SPECJALNY
Mgr Regina Barancewicz

INTENDENT
Beata Dalewska

PRACOWNICY KUCHNI
Joanna Błoniewska
Grażyna Medyńska
Anna Przysławska

KONSERWATOR
Zdzisław Czepiżak

Skip to content